Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Piątek, 19.04.2024

Liczba wejść na stronę: 25983434
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 32/2022

Obwieszczenie - Zgodnie z art. 41 ust. 3 i art. 80 ust. 3 ustawy z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r., poz. 1420 ze zm.) zawiadamiam, iż w dniu 20 maja 2022 r. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wydał decyzję znak: ŚG-V.7430.11.2022, zatwierdzającą, na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Gdańsku, Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie dla budowy gazociągu ON 1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wicko, część 1 odcinek Gustorzyn - Gardeja wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
25.05.2022
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
10.06.2022
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Pobierz treść obwieszczenia (.pdf)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Marek Kachnic
Data wytworzenia: 25-05-2022
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 25-05-2022 15:42:21
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 25-05-2022 15:45:18
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A