Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 16.06.2024

Liczba wejść na stronę: 26213107
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 201.6.6730/2021

Obwieszczenie o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu odwołania od decyzji wydanej z up. Prezydenta Miasta Torunia dnia 31.03.2022 r., znak WAiB.6730.32.201.5.2021 AMKZ, odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na terenie położonym przy ul. Pułaskiego 26 w Toruniu (działka nr 266/1, obręb 55).

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
10.05.2022
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
24.05.2022
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :zawiadomienie o przekazaniu do SKO odwołania od wydanej decyzji odmownej
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Małgorzata Adamska
Data wytworzenia: 10-05-2022
Kto opublikował: Paulina Żuchowska
Data publikacji: 10-05-2022 14:42:46
Kto zmodyfikował: Paulina Żuchowska
Data ostatniej modyfikacji: 10-05-2022 14:44:23
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A