Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Piątek, 19.04.2024

Liczba wejść na stronę: 25983243
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Informacje o środowisku 1/2022

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.)informuję o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bumar” dla obszaru ograniczonego ulicami: Grudziądzką, Józefa Wybickiego, Wiązową i Joachima Lelewela w Toruniu (zgodnie z uchwałą Nr 804/22 Rady Miasta Torunia z dnia 17 lutego 2022 r.).

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
11.03.2022
Data wejścia w życie:
11.03.2022
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Pobierz treść ogłoszenia
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Anna Stasiak
Data wytworzenia: 09-03-2022
Kto opublikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data publikacji: 09-03-2022 11:24:34
Kto zmodyfikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data ostatniej modyfikacji: 09-03-2022 11:27:12
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A