Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Poniedziałek, 24.06.2024

Liczba wejść na stronę: 26231946
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Petycje 1/2022

Petycja pn. "Po pierwsze bezpieczna, po drugie nowa ul. Przelot"

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
31.01.2022
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Odpowiedź na petycję
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WGK
Kto wytworzył: Mieszkańcy
Data wytworzenia: 26-01-2022
Kto opublikował: Alessandra Woszczyna
Data publikacji: 31-01-2022 12:52:08
Kto zmodyfikował: Łukasz Łopatowski
Data ostatniej modyfikacji: 31-03-2022 12:23:18
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A