Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 14.04.2024

Liczba wejść na stronę: 25969844
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Informacje o środowisku 30/2021

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) informuję o uchwaleniu przez Radę Miasta Torunia: 1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Odległa, Przelot i Ostra w Toruniu (Uchwała Nr 239/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 października 2019r.); 2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Poznańskiej i gen. Józefa Hallera w Toruniu (Uchwała Nr 510/20 Rady Miasta Torunia z dnia 19 listopada 2020r.); 3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Podgórskiej i gen. J. Dwernickiego w Toruniu (Uchwała Nr 694/21 Rady Miasta Torunia z dnia 9 września 2021r.); 4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rudak B” dla obszaru położonego przy ul. Rypińskiej 44-54 w Toruniu (Uchwała nr 695/21 Rady Miasta Torunia z dnia 9 września 2021 r.).

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
26.11.2021
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
28.12.2021
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Pobierz treść ogłoszenia (.doc)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Anna Stasiak
Data wytworzenia: 25-11-2021
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 25-11-2021 12:44:12
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 25-11-2021 12:48:56
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A