Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Piątek, 19.04.2024

Liczba wejść na stronę: 25983194
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Kontrole wewnętrzne 19/2021

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
08.10.2021
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Referat Kontroli Finansowej
Kto wytworzył: Agnieszka Mazurkiewicz
Data wytworzenia: 08-10-2021
Kto opublikował: Marzenna Ruszkowska
Data publikacji: 08-10-2021 11:48:50
Kto zmodyfikował: Marzenna Ruszkowska
Data ostatniej modyfikacji: 08-10-2021 11:49:22
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A