Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 16.06.2024

Liczba wejść na stronę: 26213235
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Obwieszczenie RMT 66/2018

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
25.01.2018
Data wejścia w życie:
01.02.2018
Utrata mocy:
05.03.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 589
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 30-01-2018
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 30-01-2018 11:00:50
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 19-03-2020 09:01:13
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A