Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Środa, 27.09.2023

Liczba wejść na stronę: 24997655
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Oświadczenie RMT 2/2013

w sprawie założeń wymiaru miejskiego polityki spójności UE, w tym realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
21.02.2013
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 27-02-2013
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 27-02-2013 14:22:57
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 27-02-2013 14:28:10
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A