Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 11.06.2023

Liczba wejść na stronę: 54515

Oświadczenia majątkowe archiwalne

Radni Rady Miasta:

Cichowicz Maciej - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia:

Frąckiewicz Marian - Radny Miasta Torunia, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

Gołębiewski Jakub - Radny Miasta Torunia:

Kowalska Sylwia - Radna Miasta Torunia, Wiceprzewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, Przewodnicząca:

Kowalski Jacek - Radny Miasta Torunia, Przewodniczący Komisji Oświaty, Sportu i Turystyki.:

Królikowska-Ziemkiewicz Barbara - Radna Miasta Torunia:

Kruszkowski Sławomir - Radny Miasta Torunia, Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Sportu i Turystyki:

Litwin Barbara - Radna Miasta Torunia:

Olszta-Bloch Magdalena - Radna Miasta Torunia, Przewodnicząca Komisji Rewitalizacji Miasta:

Szuba Ludwik - Radny Miasta Torunia, Przewodniczący Komisji Budżetu, Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawied:

Wiśniewski Paweł - Radny Miasta Torunia, Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu:

Wojtasik Karol - Radny Rady Miasta Torunia, Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Kultury i Promo:
Kierownictwo urzędu:

Fiderewicz Zbigniew - I Zastępca Prezydenta Torunia:

Flisykowska Magdalena - Skarbnik Miasta Torunia:

Rakowicz Andrzej - III Zastępca Prezydenta Torunia:

Rasielewski Zbigniew - II Zastępca Prezydenta Torunia:

Szczubiał Mariusz - Zastępca Skarbnika Miasta:
Urzędnicy:

Adamczyk Dariusz:

Andrzejewska Kamila:

Burak Szczepan - dyrektor wydziału:

Błądek-Mikołajczyk Katarzyna - dyrektor Wydziału:

Chmielewska Marzena:

Deczyński Edmund:

Fischer Dariusz:

Gawarkiewicz Teresa - dyrektor wydziału:

Gazda Michał:

Grunwald Grażyna:

Józefiak Alicja - kierownik referatu :

Jurkiewicz Barbara - :

Kania Marzena:

Kisielewski Krzysztof - :

Klein Ewa:

Kopczyński Marcin:

Kossakowska Ewa - :

Kowalkowski Łukasz - dyrektor:

Krawiec Wiktor - :

Królikowski Jerzy - były zastępca dyrektora WOL:

Kukiełczyńska Jolanta:

Kwiatkowska Jadwiga:

Lewandowska-Robak Maja - dyrektor wydziału:

Maciejewska Barbara:

Maksim Marcin - dyrektor wydziału:

Matuszewska Renata - z-ca dyrektora wydziału:

Mitręga Krzysztof - dyrektor:

Miłoszewska Izabela - dyrektor wydziału:

Nawrocka Justyna:

Olszta-Bloch Magdalena:

Olszta-Bloch Magdalena - dyrektor wydziału:

Orłowska Ewa - zastępca kierownika:

Osłowski Andrzej - kierownik referatu infrastuktury technicznej:

Pęszyńska-Jędrzejewska Małgorzata:

Pietrzak Aneta - dyrektor wydziału:

Podgórski Krzysztof - kierownik Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

Popielewski Adam - Architekt Miasta, dyrektor wydziału:

Popławski Romuald:

Prażniewski Artur - :
    

Przybysz Grażyna - dyrektor wydziału:

Pułkownik Katarzyna - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego:

Rabuszak Andrzej:

Romaniszyn Mirosława - kierownik zespołu ds. projektów europejskich:

Skowrońska Maria - dyrektor wydziału:

Strahl Marzenna - :

Swinarska Jolanta - dyrektor biura:

Szarszewski Łukasz - kierownik referatu sportu:

Szatkowski Jarosław - kierownik referatu egzekucji:

Szmyd Maria - kierownik referatu ewidencji i dzierżaw:

Szulist Anna:

Szwed Krystyna:

Szyplik Maria:

Typek Łukasz - dyrektor wydziału:

Wankiewicz Agata:

Wierzba Tadeusz - były dyrektor WOL:

Wojdyło Jerzy:

Woźnicki Rafał - zastępca dyrektora ds. infrastrukturalnych i energetycznych:
Pracownicy samorządowi:

Bochenek Jarosław - dyrektor (MOPR): :

Dargiel Karol - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB): :

Glura Elżbieta - dyrektor (I LO): :

Horbulewicz Adam - : :

Wiesława Witkowska-Janusz - dyrektor: (Żłobek Miejski nr 2): :

Zaleska Krystyna - były dyrektor (Specjalistyczny Szpital Miejski): :

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A